Algemene voorwaarden - Praktijk Marianne Geerts

Algemene voorwaarden

Praktijk Marianne Geerts mag zich verheugen op steeds meer belangstelling en het aantal cursisten neemt toe.

Om alles in goed banen te blijven leiden wil ik graag enkele dingen duidelijk maken.
Op de website Praktijk Marianne Geerts kun je alle praktische informatie vinden.
In de agenda kun je doorklikken naar de diverse workshops en cursussen en daar staan data, tijden en kosten vermeld.

Inschrijving bij Praktijk Marianne Geerts houdt in dat je de onderstaande voorwaarden accepteert. 

 1. Als je wilt deelnemen aan een cursus of workshop bij Praktijk Marianne Geerts kun je jezelf inschrijven en via iDeal of Bancontct betalen via de betaalknop op de betreffende websitepagina.
 2. Je ontvangt daarna een factuur. Op de factuur staat de informatie m.b.t. de cursus/workshop die je gaat volgen, zoals data, kosten, adres.
 3. Bij de bankbetaling je naam, factuurnummer en naam van de cursus/workshop vermelden.
 4. Na betaling van de factuur is je inschrijving definitief en ben je verzekerd van deelname.
 5. De tarieven zijn incl. 21% BTW.
 6. Tot 3 weken voordat de studie(dag), cursus of workshop begonnen is, is annuleren mogelijk, daarna is het hele factuurbedrag verschuldigd, ook bij termijnbetaling. Bij de terugbetaling wordt € 15,00 administratiekosten verrekend.
 7. Annuleren voor een Frankrijk zesdaagse workshop is mogelijk tot 24 januari 2020. Bij annulering na deze datum tot 2 maanden voor aanvang van de Frankrijk Zesdaagse is de helft van het bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 2 maanden voor de aanvang van de Frankrijk Zesdaagse is het gehele bedrag verschuldigd. Bij de evt. terugbetaling wordt € 15,00 administratiekosten verrekend.
 8. Indien je gedurende een cursus stopt, blijf je het gehele bedrag verschuldigd.
 9. Wanneer je een les niet kunt bijwonen vervalt deze, er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 10. Wanneer Praktijk Marianne Geerts de activiteit, om welke redenen dan ook, niet of gedeeltelijk niet kan laten doorgaan, ontvangt de cursist het (resterende) cursusgeld terug.
 11. Deelname aan de activiteiten van Praktijk Marianne Geerts is geheel op eigen risico. Praktijk Marianne Geerts/Marianne Geerts is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het deelnemen aan een door Praktijk Marianne Geerts georganiseerde activiteit.
 12. Marianne Geerts zal zich te altijd houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie-uitwisseling plaats vindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie-, intervisie- of intercollegiaal overleg. Er worden geen namen genoemd en verspreid.
 13. Van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers. Iedereen kan dan een veilige omgeving ervaren.
 14. Iedere deelnemer wordt gevraagd een formulier – t.b.v. de Wet AVG – in te vullen om aan te geven hoe Praktijk Marianne Geerts mag omgaan met beeldmateriaal van of over de betreffende deelnemer.
 15. Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Praktijk Marianne Geerts/Marianne Geerts of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Praktijk Marianne Geerts/Marianne Geerts is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard ook die mogelijk tijdens een activiteit ontstaat. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door Praktijk Marianne Geerts/Marianne Geerts tijdens een activiteit wordt verhaald op de deelnemer.
 16. Informatie over deelnemers zal bij eventuele publicaties, lezingen of onderwijs alleen worden verwerkt, als deze van tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt is. Informatie die door jezelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor je eigen verantwoordelijkheid.
Praktijk Marianne Geerts draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders