Kun jij je eigen tekeningen begrijpen? - Praktijk Marianne Geerts

Kun jij je eigen tekeningen begrijpen?

Kun jij je eigen tekeningen begrijpen?

 Het is voor de meeste mensen wel duidelijk dat tekenen niet alleen het produceren van een (mooi) plaatje is.

Als je tekent breng je je onbewuste in beeld. We hebben op dat gebied veel geleerd van Carl Jung. Hij heeft de verbanden gezien tussen wat er onbewust in de geest van de mens speelt en wat de symboliek in de tekening van de mens daarover naar voren brengt. Ook Alberto Assagioli (boek: Psychosynthese) en Piero Ferrucci (boek: Heel je leven) hebben vanuit de psychosynthese daarover inzicht gegeven over het bewust maken van het onbewuste m.b.v. tekeningen.
Je zou kunnen zeggen dat je arm en je hand de ‘hengel’ is waarmee je jouw innerlijk naar boven vist en als energie op het tekenvel brengt.

Jung heeft zich wat dat betreft vooral ook erg beziggehouden met de symboliek in mandala’s. Hij nam waar dat een mens op een gegeven in zijn ontwikkelingsproces mandala-achtige vormen begon te tekenen. En hij merkte op dat dit te maken had met het helende principe dat op dat moment versterkt werd. Soms zitten deze helende vormen (zoals de mandala, het zelfhelend vermogen, het missende anima/animus deel, of het chakra beeld, of nog iets anders) verborgen in de tekening. Als je dat niet kunt herkennen begrijp je je tekening niet helemaal goed. Dan mis je met name een bekrachtigend deel van de tekening.
Assagioli en Ferrucci hebben gekeken naar de helende en beperkende principes in de innerlijke psychische ruimte van de mens
Greg Furth heeft zijn bevindingen t.a.v. de Tekentaal samengebracht in zijn boek Tekeningen
(Mijn boeken kun je hier bekijken).

Kijk, we willen allemaal graag van waarde zijn. Voor onszelf en voor onze omgeving, voor onze familie, onze vrienden, onze collega’s en soms zelfs voor mensen die we helemaal niet kennen, maar voor wie we voelen dat we iets kunnen brengen in de wereld.
Voor mij geldt dat in ieder geval in sterke mate. Bijvoorbeeld de gratis Tekentaal-tips bereiken ruim 850 mensen. Natuurlijk ken ik niet iedereen persoonlijk, maar ik merk wel door de mailtjes die ik krijg en door de reacties in de PMG Tekentaal-Cirkel dat het voor mensen wel degelijk van waarde is wat ik geef.

Hoe meer je van jezelf kunt ontdekken, hoe meer je van waarde kunt zijn. Dan weet je waar je kracht ligt, wat je verlangen is en wat je lastig vindt. Dat kun je allemaal gebruiken. Je houdt er rekening mee of je gaat er iets aan veranderen. Je hebt zelf de keuze.

Hoe kun je dat herkennen in je tekening?
Het meest eenvoudige wat ik daar over kan zeggen is: bekijk je tekening vanuit KIEST (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte schema).
Dat is voor een leek nog wel enigszins te behappen. Om tekeningen te leren lezen heb ik de Opleiding Genezend Tekenen gedaan. Deze opleiding duurt 4,5 jaar. Daarna heb ik in 2 jaar het diploma Kindertekentherapie gehaald. 6,5 jaar lang vanuit Brabant naar Zutphen reizen, en elke rit was het meer dan waard. Nu volg ik nog steeds de nascholingen, omdat het superinteressant is. Waarmee ik maar wil zeggen dat het lezen van je tekening meer inhoudt dan de 5 stappen van KIEST, die je ook nog eens op de goede manier moet interpreteren.

Terug naar de vraag of jij je eigen tekeningen kunt begrijpen.
Je kunt je eigen tekeningen begrijpen voor zover je jezelf kunt begrijpen. Ieder mens heeft zijn eigen blauwdruk – zijn eigen patronen op allerlei vlakken – en het is erg lastig om zelf buiten je blauwdruk te kijken. Vaak heb je daarbij last van je blinde vlekken. Het gaat vooral om de scherpe vragen die je kunt stellen aan jezelf vanuit de tekening die je hebt gemaakt. Daarnaast moet je rekening houden met de intentie van waaruit de tekening is gemaakt. Heb je al of niet een (hulp)vraag aan je tekenopdracht gekoppeld?

Daarom zijn wij als tekentherapeuten ook verplicht om intervisie te doen en onze hulpvragen en tekeningen voor te leggen aan collega’s die de juiste vragen kunnen stellen en met andere ogen naar onze tekening kijken. Zonder in te vullen of je eigen interpretatie op te dringen.

Wat heel belangrijk is bij het begrijpen van je tekening is bij jezelf waar te nemen wat er in je lichaamgebeurt tijdens het tekenen, welke emotiesen gedachtenje krijgt en welke spiritueleoverwegingen er bij je opkomen. Dit kan zowel een positieve als negatieve lading hebben.
Het kan zijn dat je keelpijn krijgt, vlinders in je buik of maagpijn.
Het kan zijn dat je blij, tevreden, verdrietig, ontspannen of boos wordt tijdens het tekenen.
Het kan zijn dat je aan je familie gaat denken, of aan je werk, aan je verplichtingen of aan je plannen/ideeën.
Het kan zijn dat er een diep verlangen ontstaat, of dat je een diepe pijn tegenkomt.
Als je alleen dat al waarneemt, erover schrijft voor jezelf, het onder de loep neemt, en vooral: het serieus neemt, zal je jezelf al beter gaan begrijpen vanuit de tekening.
Het gaat dus niet om het mooie plaatje, maar om wát je tekent en hóe je het tekent.

Wanneer de tekening klaar is kan deze bekeken worden volgens KIEST:
KLEUR
Welke kleuren heb je gebruikt in je tekening en wat betekenen die kleuren voor je?
Heb je sommige kleuren heel veel gebruikt  
Mis je ook bepaalde kleuren?
INTERACTIE
Welke elementen in de tekening raken elkaar of overlappen elkaar?
Op welke manier raken ze elkaar, bijvoorbeeld naast elkaar, of is er sprake van insluiting?
Raken ze elkaar veel of weinig?
ENERGIE
Zijn de lijnen en kleuren krachtig opgebracht of zwak?
Sluiten de lijnen goed aan of zijn er openingen?
SYMBOLIEK
Wat is de symboliek van de elementen die je hebt gebruikt, bijv. zon, wolk, huis, bloem, etc.?
TIJD-RUIMTE
Waar heb je de verschillende elementen binnen het beeldvlak geplaatst?
Wat staat boven, beneden, links, rechts of in het midden?

Wanneer je het begrijpen van je tekening nog verder wilt uitdiepen kun je woorden gaan geven aan je tekening: een titel, een affirmatie, een gedicht of een verhaal.
Door de woorden te moeten opschrijven of uitspreken maak je de betekenis van je tekening nog concreter.

Ik snap wel dat dit een hele kluif is om in één keer voor jezelf allemaal te vertalen. Daarom nemen we in de lessen altijd de tijd om de tekeningen vanuit de tekentaal te bekijken als ze af zijn. Daar komen vaak zeer verrassende dingen uit. Om beurten geven we aandacht aan de tekeningen en bij iedere tekening kan er een ander aandachtspunt op de voorgrond staan. Zo leer je dan van elkaar. Iedereen kan natuurlijk dan ook in de eigen tekening kijken wat daar in het beeld staat en er vragen over stellen.
Als er iemand is die mijn lessen volgt en dit blog leest, vind ik het super als je daarover iets in de reacties onder dit blog vermeldt. Voorbeelden vanuit de praktijk die mensen in hun bewustwording en zelfontplooiing hebben gezet zijn om te smullen!

Voor mensen die meer verdieping willen op het vlak van de eigen tekeningen begrijpen geef ik regelmatig een workshop Tekeningen lezen. Je maakt dan een tekening die we vanuit verschillende tekentaal-principes gaan bekijken. Daarmee heb je dan een basisprogramma om naar je eigen tekeningen te kijken om ze nog beter te gaan begrijpen. Daar kun je heel aardig mee uit de voeten en het zal je zeker helpen om meer over jezelf te ontdekken, jezelf beter te gaan waarderen en/of het contact met je omgeving te begrijpen. Dit geldt ook alleen voor je eigen tekeningen. Het is geenszins de bedoeling om zonder gedegen opleiding de tekeningen van anderen te gaan bespreken, omdat je schade kunt aanrichten door je ondeskundigheid op een dieper niveau. Als je dat wilt raad ik je aan om een hbo-opleiding te gaan volgen op dit vlak.

Ga eerst maar eens aan de slag met de tips die in dit blog staan: wat gebeurt er met je tijdens het tekenen, wat kun je herkennen vanuit KIEST en welke woorden geef je aan je tekening? 
Ik vind het altijd heel boeiend om te lezen wat het je heeft gebracht en als je dat hieronder in de reacties wilt zetten: heel graag!

Liefs,  Marianne

Praktijk Marianne Geerts draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders